【Mga magulang】 学校園における教育活動の再開に係る学校給食における対策について Mga panukala para sa school lunch ng paaralan kaugnay sa mga pagpapatuloy ng mga aktibidad na pang-edukasyon 2020.5.26(フィリピノ語翻訳版)

 保護者の皆様には、この臨時休業においてご理解とご協力賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、令和2年 5月25日、教育長通知「学校園における教育活動の再開について(通知)」においてお知らせしたとおり、令和2年6月1日より教育活動を再開する事となり、学校給食も最も早いところで同年6月2日より再開することとなります(実際の再開日は学校園によって変わりますので学校園へご確認ください)。
 学校給食を再開していくことで、手洗いの徹底、おかわりの原則取りやめなど配膳方法の変更、会話を控えて喫食するなど、感染予防策をとりながらの学校給食となります。
 こうした取組の一つとして、下記の理由により、これまで行っていた学校給食センターで準備していたスプーンの配膳を当面取りやめ、ご家庭からご持参していただくこととしましたのでお知らせします。
 保護者の皆様には、大変ご負担をおかけしますが、新型コロナウィルスの感染リスクを減らし、安全安心な学校給食を実現していくための対策としてお願いするものですので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。
 Nais naming pasalamatan ang lahat ng mga magulang sa pag-unawa at kooperasyon sa pansamantalang pagsasara ng paaralan.
Ngayon, tulad ng inihayag sa paunawa ng superintendente ng edukasyon “Ipagpatuloy ang mga aktibidad na pang-edukasyon sa paaralan (hudyat)” sa Mayo 25, 2019, ang mga gawaing pang-edukasyon ay maipagpapatuloy mula Hunyo 1, 2020. Ang school lunch ay mai-restart sa Hunyo 2, sa taon na ito ang aktwal na petsa ng pag-restart at ito ay mag-iiba depende sa paaralan, kaya’t mangyaring suriin sa bawat paaralan.
Sa pamamagitan ng pag-restart ng school lunch ng paaralan, maiiwasan ang impeksyon sa paaralan habang nagsasagawa ng pag-iingat sa mga sumusunod , tulad ng masinsinang paghuhugas ng kamay, binabago namin ang paraan na ang bawat bata ay hindi na hihingi ng extra o additional na pagkain, at habang kumakain ay pinipigilan ang pakikipag-usap.
Bilang isa sa mga pagsisikap na ito, sa mga sumusunod na kadahilanan, napagpasyahan naming umpisahan ang mga ito ng maiwasan ang pagkalat ng impeksyon inihanda sa Centro ng Tanghalian o School lunch ng paaralan na ginagawa namin hanggang ngayon ang pagpapagamit ng kutsara mula sa paaralan at ngayon ay binabago namin na magdadala ng kutsara ang mga mag-aaral mula sa bahay na pagkatapos itong gamitin ay maaring iuuwi muli sa pamamahay nila.
Nais naming hilingin sa mga magulang at tagapag-alaga na intindihin ang pabigat na gawain na ito , ngunit nais naming hilingin sa inyo bilang isang hakbang upang mabawasan ang peligro na paglaganap ng impeksyon sa bagong coronavirus at mapagpatuloy ang kaligtasan sa mga pagkain sa paaralan. Salamat sa iyong pakikiisa.

記Buod

1.スプーン持参対応とした理由
 文部科学省作成(令和2年5月22日)の学校再開のためのマニュアルでは、学校給食は感染リスクの高い活動のため感染対策を積極的に検討するよう示してあり、感染レベルを可能な限り低減させながら学校教育活動を継続していくことが求められています。
 こうしたことを踏まえ、学校給食での感染リスクを少しでも減らしていくための対策のひとつとして、配膳時等で直接口につけるスプーンを通じた感染リスクの危険を考慮し、ご家庭から持参していただくことにより安全安心な学校給食を実現していく対策としてお願いするものです。

2.スプーン持参とする期間
 令和2年6月2日~同年6月30日まで
なお、この基準については、5月22日時点に作成したものであり、今後の感染状況の推移や最新の科学的知見を反映して適宜見直すことを予定しています。

3.その他
スプーンが必要な日は、ご家庭に配付している献立表にスプーンの絵を記載しています。

Pag-record

 1. Dahilan sa pagdala ng isang kutsara
  Ang manu-manong para sa pagbubukas muli ng paaralan, na inihanda ng Ministri ng Edukasyon, Kultura, Isports, Agham at Teknolohiya (Mayo 22, 2012), ay nagpapahiwatig na ang mga pagkain sa eskuwelahan ay dapat na aktibong susuriin para sa pagkontrol sa impeksyon dahil sa mga aktibidad na may mataas na peligro ng impeksyon, at posible ang mga antas ng impeksyon. Kinakailangan na ipagpatuloy ang mga aktibidad sa edukasyon sa paaralan habang binabawasan ang dami hangga’t maaari.
  Batay dito, bilang isa sa mga hakbang upang mabawasan ang peligro ng impeksyon sa tanghalian ng paaralan hangga’t maaari, dalhin ito mula sa bahay na isinasaalang-alang ang panganib ng impeksyon sa pamamagitan ng isang kutsara na inilagay mo nang direkta sa iyong bibig kapag naglilingkod, atbp. Hinihiling namin ito bilang isang hakbang upang mapagtanto ang ligtas at ligtas na tanghalian sa paaralan.
 2. Panahon sa pagdadala ng isang kutsara
  Mula Hunyo 2, Reiwa hanggang Hunyo 30, itong rain
  Ang pamantayang ito ay nilikha noong Mayo 22, at plano naming baguhin ito kung kinakailangan upang maipakita ang katayuan ng impeksyon at ang pinakabagong kaalaman sa agham.
 3. Iba pa
  Sa mga araw na kinakailangan magdala ng isang kutsara, mayron isang larawan ng kutsara na ipinapakita sa listahan ng menu na ipinamamahagi sa bawat bahay.
タイトルとURLをコピーしました